Ideen til denne "bevegelsen" – Pensjonistuniversitetet - oppstod i Frankrike i 1972.

Man fant ut at levetid og stadig lavere pensjonsalder ga mennesket en 3. alder. Man så behov for å fylle denne 3. alder med noe meningsfylt som gir bedre livskvalitet gjennom læring på eldres egne premisser. I Norge har vi mange Pensjonistuniversiteter, og i Bodø drives det stort sett etter samme modell som de øvrige steder i landet.

Senioruniversitetet Bodø (tidligere Bodø Pensjonistuniversitet), etablert 24. oktober 1996, er en ideell og upolitisk organisasjon som har som formål til å bidra til et bedre samfunn for eldregenerasjonen.

Nord Universitet er en viktig samarbeidspartner, Bodø kommune gir økonomisk støtte, og de har et godt samarbeid med kommunens kulturkontor.

Senioruniversitetet Bodø er opptatt av å gi muligheter for selvutfoldelse og utvikling av eget potensiale. Dette kan gjøre livssituasjonen rikere og mer givende.