Dette er et åpent sangtilbud for alle seniorer som har lyst til å synge, men som ikke nødvendigvis ønsker å delta i et ordinært kor. Man kan også delta selv om man ikke er senior.

Det er et sangtilbud som ikke forplikter i samme grad som ordinære kor, og et sangtilbud som ikke krever for mye utenatlæring og finpussing av stemmer.

BOSS er på en måte selvfinansierende, idet medlemmene betaler 100 kr pr. gang. Med gjennomsnittlig 40 medlemmer pr. gang rekker det til husleie, lønn for dirigent og opptrykking av sanger. Utover det har de fått et engangstilskudd fra Sparebankstiftelsen og de får et årlig kommunalt tilskudd, blant annet for å lede allsang på sykehjem i kommunen.