Pårørendestøtte kan være opplæring, råd og veiledning i hvordan du skal ivareta den du gir omsorg til på en forsvarlig måte, hvordan arbeide forebyggende med din helsesituasjon, eller informere deg om hvilke rettigheter du har som pårørende, og hva som finnes av tilbud til pårørende.

Avlastning til personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid er også en form for støtte til pårørende. Det skal være ett forebyggende tiltak for å hindre overbelastning, det skal gi deg en mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Det er kommunens Tildelingskontor som avgjør om du har rett til pårørendestøtte, og hvilke tiltak du får. Vi vil vurdere om omsorgsarbeidet du gjør er særlig tyngende, om det er det beste for den som trenger omsorgen, og om de oppgavene du gjør er nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Det skal legges stor vekt på hva du, og den du gir omsorg til, mener når vi vurderer hvilke tiltak som er aktuelle.

 

Opplæring, råd og veiledning til pårørende

De fleste av oss er pårørende i løpet av livet. Fordi vi står nær som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller er rusavhengig. Du kan være et familiemedlem, en venn eller nabo.

Det å være pårørende kan innebære mye ansvar, vanskelige følelser og valg, og langvarig slitasje. 

Kommunen har en generell informasjonsplikt overfor deg som pårørende. Det vil si at alle som har behov for det, skal få nok informasjon til å kunne ivareta sine rettigheter og plikter.

Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid har rett til å få opplæring og veiledning i din rolle som pårørende og omsorgsyter. Dette kan for eksempel være opplæring og veiledning i:

  • hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte
  • å arbeide forebyggende med din helsesituasjon
  • hvilke rettigheter du har som pårørende
  • hvilke pårørendetilbud som finnes

For mer informasjon kan du ta kontakt med Tildelingskontoret

Hvordan søke pårørendestøtte

Søknaden rettes til Tildelingskontoret.

I søknaden er det fint om du spesifiserer hvilket tiltak du søker på. Du bør vise til hvilke utfordringer den du gir omsorg til har, hvilke oppgaver du gjør og omfanget av disse.

Det er også en fordel om du kan beskrive på hvilken måte omsorgen du gir virker belastende på deg. Du bør også oppgi om den du gir omsorg til mottar hjelpestønad fra Nav.

Du kan ta kontakt Servicekontoret hvis du trenger hjelp til å søke. De kan også sette deg i kontakt med saksbehandler ved Tildelingskontoret.

Husk å få samtykke til å søke, fra den du gir omsorg til.