Påtalemyndigheten og domstolen kan settes vilkår om oppmøte for rådgivende enhet for russaker, samt vilkår om gjennomføring av ruskontroll.

I samtalen vil du få informasjon, råd og veiledning om skadevirkninger og sikker bruk av rusmidler, og hvilke tilbud om oppfølging og helsehjelp kommunen eller spesialisthelsetjenesten kan gi deg dersom du ønsker det.

Enheten vil også gjennomføre ruskontroll dersom det er satt som vilkår. 

Vilkåret om møte hos rådgivende enhet er oppfylt når du har møtt opp til samtale en gang.

Dersom du ikke møter til avtalen, er kommunen forpliktet til å melde tilbake til politiet om at du ikke har møtt.