Ungdom mellom 15 og 18 år kan også pålegges både oppmøte og rusmiddeltesting ved enheten som vilkår for påtaleunnlatelse eller betinget dom.