Du kan ta direkte kontakt, du trenger ingen henvisning eller vedtak, og det er gratis.

Kreftkoordinator  kan bidra med 
•    Samtale, råd, veiledning og informasjon
•    Formidle informasjon om relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn

Kreftsykepleie

Har du behov for mer omfattende hjelp og bistand kan du søke om oppfølging fra kreftsykepleier

Søknadsskjema og mer informasjon finner du her