En koordinator skal:

  • sikre samarbeid mellom de tjenestene som bistår deg
  • være kontaktperson for deg, dine tjenester og dine pårørende om du ønsker det
  • sikre din medvirkning og innflytelse
  • i samarbeid med deg, planlegge og innkalle til møter knyttet til koordinering og individuell plan
  • sikre felles forståelse av mål og skape fremdrift i arbeidet med individuell plan dersom du ønsker det

Du kan ha rett på en koordinator, selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan.