En individuell plan er et verktøy som kan: 

  • kartlegge din livssituasjon og hjelpe deg med å sette mål for endringer du ønsker i livet ditt 
  • gi en oversikt over de tjenestene som bistår deg
  • bidra til bedre samarbeid mellom deg og de tjenestene som bistår deg 
  • gi en oversikt over hvilke mål du har for fremtiden og hvordan du skal oppnå disse.

Planen i seg selv utløser ikke rett til tjenester.

Det er viktig at du, eller en talsperson som kjenner deg godt, deltar aktivt når vi skal lage planen. Hvis du ønsker det, kan også dine pårørende delta. Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy når vi skal koordinere tjenestetilbudet ditt.