Koordinator er en rolle som tildeles en av de ansatte som yter helse og omsorgstjenester til deg. Formålet med koordinator og individuell plan er å styrke samarbeidet mellom deg og de tjenestene som bistår deg slik at du får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.