Målsetting med Housing First er å gi et tilbud som bidrar til at bostedsløse personer med rus og/eller psykiske utfordringer sikres en varig trygg bolig med helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

SØK OM DELTAKELSE

Ved deltakelse i Housing First får du hjelp til å finne en egnet bolig og får tilbud om oppfølging så lenge du har behov og ønske om dette. Deltakelsen er frivillig men forplikter at man har ukentlig kontakt med Housing First teamet.

Dersom du er aktuell for deltakelse vil vi møte til en samtale. Du vil her få mer utfyllende informasjon.

Klikk her for å søke!

Du må logge inn via ID-porten. 

 

PROSJEKT

Housing First i Bodø er et prosjekt ble lansert 1. februar 2018.