MÅLGRUPPE

Målgruppen er de som ikke klarer å ivareta et varig boforhold på grunn av sammensatte utfordringer knyttet til rus/psykisk helse og nedsatt boevne.

Ved deltakelse i Housing First får du hjelp til å finne en egnet bolig og får tilbud om oppfølging for å ivareta ditt boforhold. Deltakelsen er frivillig, men forplikter at man har ukentlig kontakt med Housing First teamet.