Gjelder fra 01.01.2020.

Sone 1:
Kr. 28,- for første time, kr. 34,- for andre time og kr. 44,- for tredje og påfølgende timer.
Avgift kl.08:00-16:00 mandag – fredag (08:00-1500 på lørdager).

Sone 2:
Kr. 20,- pr. time.
Månedskort: kr. 740,-
Halvårskort: kr. 3.740,-
Årskort: kr. 6.160,-.

El-biler:

Kr. 10,- pr. time.
Månedskort: kr. 370,-
Halvårskort: kr. 1.870,-
Årskort: kr. 3.080,-.


Avgift kl.09:00-15:00 mandag – lørdag.

Beboere i sone 2 uten parkeringsmulighet på egen tomt kan søke om årskort til kr. 2.600,-.

 

Husk at ingen billetter kjøpt på kommunens automater kan benyttes på private parkeringsplasser.