Det gis bunnfradrag på boliger og fritidsboliger. Bunnfradragets størrelse kan endres av kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det gis et bunnfradrag på kr. 500.000 for hver godkjent bruksenhet på eiendomme