Idrettsanleggene er prioritert for barn og unge. Barn og unge betaler lavere pris enn voksne ved trening.

Bodø kommune yter tilskudd direkte til Bodø Spektrum KF og Mørkvedhallen SA for å opprettholde lik timepris i deres anlegg for trening barn og unge.

Bystyret i Bodø kommune behandler årlig leieprisene i de kommunale idrettsanleggene ved behandlingen av kommunens budsjett og økonomiplan.