Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø4,24,14,2
Relasjon mellom barn og voksne4,64,64,5
Barnets trivsel4,74,74,6
Informasjon4,24,44,1
Barnets utvikling4,64,64,6
Medvirkning4,14,24,1
Henting og levering4,64,64,5
Tilvenning og skolestart4,84,54,6
Tilfredshet4,64,54,4