Skolen ligger i østre del av Bodø sentrum med kort vei til blant annet Rensåsparken, Bodøsjøen friluftsmuseum, Galleri Bodøgaard, flymuseet, Nordlandsbadet og Nordlandshallen. Dette er vårt nærmiljø, og vi bruker områdene aktivt i undervisningen.

Bilde fra vegg

Som skole i Bodø kommune er vi en skole for fremtiden. Bodøskolen utvikler i samarbeid med heimen kunnskapsrike, modige, trygge og ansvarsfulle mennesker som kan fungere sammen i et samfunn i forandring, et samfunn som de er med på å bygge (Skolestrategien 2012-2015).

Vår pedagogiske plattform – «Vi vil»:

Vi vil