Vi har 4 avdelinger med barn fra 1 til 6 år på alle avdelinger.

Uteområdet vårt er stort, med kupert terreng, plass for bl.a. ballspill, lekeapparater og grillhus.

Rett utenfor gjerdet har vi byens kanskje fineste turområde, som brukes året rundt.

Vi er et stabilt, engasjert og godt kvalifisert personale som vil at barna skal være med å forme sin egen hverdag gjennom allsidige opplevelser og erfaringer.

Vi legger vekt på barnas frihet til å velge aktiviteter så langt det er mulig utfra hvert enkelt barns modenhet og behov.

Fokus er sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter som gjør barna «trygge, glade og smarte»

Vi har "stjålet" følgende fra Robert Fuglham:

"Alt jeg egentlig trenger å vite lærte jeg i barnehagen"