Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
20182017
Ute- og innemiljø4,14,2
Relasjon mellom barn og voksne4,54,5
Barnets trivsel4,94,8
Informasjon4,44,5
Barnets utvikling4,74,7
Medvirkning4,34,2
Henting og levering4,64,5
Tilvenning og skolestart4,34,0
Tilfredshet4,64,6