Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø4,34,14,2
Relasjon mellom barn og voksne4,74,54,5
Barnets trivsel4,94,94,8
Informasjon4,54,44,5
Barnets utvikling4,84,74,7
Medvirkning4,44,34,2
Henting og levering4,54,64,5
Tilvenning og skolestart4,54,34,0
Tilfredshet4,64,64,6