Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø3,83,73,6
Relasjon mellom barn og voksne4,94,94,7
Barnets trivsel5,04,94,9
Informasjon4,84,74,8
Barnets utvikling4,84,84,8
Medvirkning4,74,34,6
Henting og levering4,64,64,6
Tilvenning og skolestart---
Tilfredshet4,74,74,3