Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
20182017
Ute- og innemiljø3,73,6
Relasjon mellom barn og voksne4,94,7
Barnets trivsel4,94,9
Informasjon4,74,8
Barnets utvikling4,84,8
Medvirkning4,34,6
Henting og levering4,64,6
Tilvenning og skolestart--
Tilfredshet4,74,3