Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
2018
Ute- og innemiljø4,1
Relasjon mellom barn og voksne4,5
Barnets trivsel4,8
Informasjon4,0
Barnets utvikling4,7
Medvirkning4,2
Henting og levering4,4
Tilvenning og skolestart4,4
Tilfredshet4,4