Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø4,04,04,0
Relasjon mellom barn og voksne4,44,54,4
Barnets trivsel4,84,84,7
Informasjon4,03,94,0
Barnets utvikling4,54,64,6
Medvirkning4,14,34,1
Henting og levering4,34,24,1
Tilvenning og skolestart4,44,34,3
Tilfredshet4,44,44,3
Samisk bolk4,14,54,3