Skolen ligger i flotte omgivelser på Grønnåsen, en bydel ca. 4 km øst for Bodø sentrum. Hovedbygg stod ferdig i 1997, men har i etterkant blitt bygget på i vest (paviljong – avd. rød).

Grønnåsen er et populært bo- område for barnefamilier. Tett bebyggelse med trygge nabolag, kort vei til skole og barnehage, og nærhet til Bodømarka er viktige momenter for trivsel.

Skolen har tradisjon på å være tilgjengelig for nærmiljøets aktiviteter ved eks bursdagsfeiringer i regi av foreldre, trening o.a aktiviteter i regi av lag og foreninger. Skolen er og med i det nasjonale «Trivselsprogrammet».

Skolen bruker iPad i undervisningen, hvor hver elev har tilgang på sin iPad. Det jobbes med inkluderende barnehage- og skole og fagfornyelsen.