I barnehagen vår legger vi stor vekt på:

  • Gode relasjoner
  • Glede og humor
  • Lek og utviklingsmuligheter

Gode lekemiljøer er viktig slik at barna skal få et godt utgangspunkt for å utvikle sin sosiale kompetanse og oppleve gleden ved vennskap og fellesskap. Vi jobber for å ha et miljø der barna erfarer og lærer i sitt eget tempo og på sine egne premisser.

I barnehagen er leken barnas viktigste arena og vi har lek som fokusområde barnehageåret 2019/2020.

Hos oss har vi 2 avdelinger med tilsammen 40 barn. Avdelingene er inndelt etter alder, og de holder til på hver sin side av huset. Humla: 1-3 år og Bia: 3-6 år.

Som miljøbarnehage ønsker vi å ha fokus på bærekraftig utvikling både i forhold til natur og mennesker.

Vi er «livsgledebarnehage» og besøker Sølvsuper helse- og velferdssenter regelmessig.

I samarbeid med 4-H gården gjennom opplegget «Barnehagehagen» får barna lære om hvor maten kommer fra bl.a. gjennom dyrking av grønnsaker.

Vi er dette barnehageåret 13 ansatte tilknyttet barnehagen. Vi har fokus på godt arbeidsmiljø og jobber kontinuerlig med å ha et godt foreldresamarbeid.