I barnehagen vår legger vi stor vekt på:

  • Glede og humor
  • Latter og glede
  • Utvikling gjennom lek

Gode lekemiljøer er viktig slik at barna skal få et godt utgangspunkt for å utvikle sin sosiale kompetanse og oppleve gleden ved vennskap og fellesskap. Vi jobber for å ha et miljø der barna erfarer og lærer i sitt eget tempo og på sine egne premisser.

I barnehagen er leken barnas viktigste arena og vi har lek som fokusområde barnehageåret 2020/2021

Hos oss har vi 4 avdelinger med tilsammen 39 barn. Avdelingene er inndelt etter alder, og de holder til på hver sin side av huset. På lillesiden har vi avdelingene Reinsletta og Solvoll. På storsiden har vi avdelingenen Haugstua og Solsletta.

Som miljøbarnehage ønsker vi å ha fokus på bærekraftig utvikling både i forhold til natur og mennesker, og vi jobber aktivt med det psykososiale miljøet for små og store.

Vi er dette barnehageåret 13 ansatte. Godt arbeidsmiljø og kontinuerlig fokus på et godt foreldresamarbeid er viktige faktorer for oss.