Består av:

  • Foreldrerepresentanter: Sunniva Greger, leder, Monika Hunstad, nestleder, Lajla Tranås Jensen
  • Vare for foreldrerepresentanter: Barbro Solvoll Flygt, Emil Harjo Indsetviken, Helen Pedersen
  • Ansatterepresentanter: Grete Strømsnes, Sissel Berg og Anita Dahl Johansen