Består av: Tyra Ræder Breivoll, leder, Sunniva Andreassen Greger, nestleder, Lajla Tranås Jensen, Grete Strømsnes, Sissel Berg og Anita Dahl Johansen. De tre siste er ansatte representanter.