Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø4,34,34,3
Relasjon mellom barn og voksne4,74,84,6
Barnets trivsel4,94,94,9
Informasjon4,64,64,4
Barnets utvikling4,84,84,8
Medvirkning4,44,44,3
Henting og levering4,54,54,4
Tilvenning og skolestart4,64,54,4
Tilfredshet4,84,84,7