Husk ny søknadsfrist for SMIL 5. april.

SMIL skal ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet, og redusere forurensningen. Målet er å tilpasse innsatsen etter lokale behov og utfordringer.

Tilskudd til drenering

Eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksjord og som drenerer dette arealet, kan søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord. For planerte arealer kan du søke om tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.