Forsvaret tilbyr ulike typer støtte til soldater, veteraner og deres nærmeste. Tilbudene er vist på forsvarets nettsider -  forsvaret.no/veteraner

Forsvarets grønne linje, et samarbeid mellom Forsvaret og Kirkens SOS:

  • Telefon: 800 30 445

Forsvarets “åpne dør” for veteranhenvendelser:

  • Telefon: 800 85 000 (hverdager mellom 8 - 15)

Kontoret for psykiatri og stressmestring og
Nasjonal militærmedisinske poliklinikk

  • Tlf. 23 09 79 30

Forsvarets veteransenter