Forsvaret tilbyr ulike typer støtte til soldater, veteraner og deres nærmeste. Tilbudene er vist på forsvarets nettsider -  forsvaret.no/veteraner

Kontoret for psykiatri og stressmestring og
Nasjonal militærmedisinske poliklinikk

Forsvarets veteransenter