Bodø kommune selger SmartPark+, et elektronisk parkeringskort med mange fordeler.          

SmartPark+ koster kr. 1.000,- i innkjøp, og i tillegg må det legges inn et valgfritt beløp med «parkeringspenger».
Når du parkerer så starter du kortet (trykk «on»), velger rett takstsone (1 eller 2) og legger kortet på dashbordet.

Kortet teller ned, og bruker opp «parkeringspengene» da har fått lagt inn på forhånd.
Når du er tilbake til bilen trykker du på «off».

Hver gang du starter kortet kan du se hvor stort beløp det er igjen.

Parkeringstid for SmartPark+ kan fylles på på kommunens servicetorg på rådhuset.

Endringer i takster gjøres i baksystemet, og brikken oppdateres automatisk neste gang den tilkobles

SmartPark+ benytter standard batteri, som kan byttes. Batteri selges på kommunens servicetorg.

Smartpark+