Borttauing er ikke en "straff", men benyttes ved innesperringer eller når feilparkering hindrer snørydding, feiing, eller lignende, som er varslet med skilt. Men hvis bilen hindrer brøyting kan den bli fjernet uten varsel. Skilt som regulerer parkering trer i kraft så snart de er satt opp. For biler som allerede står på stedet gjelder parkeringsforskriften. Hvis man skal reise bort bør man ha avtale med noen som kan flytte bilen hvis det settes ut slike skilt, ellers risikerer man at den blir tauet bort.

Bodø kommune har avtale med VIFA om inntauing av kjøretøyer.

Bilen blir tauet til en avlåst tomt i Trålveien 16, og for å få tilbake bilen må du kontakte VIFA enten ved å ringe 75 56 60 00, eller ved å møte på opp firmaets kontor i Påls vei 5 a. For å få ut bilen må du betale VIFA kr. 2.000,- + mva. I tillegg kommer en døgnleie på kr. 80,- + mva hvis bilen ikke blir hentet ut samme dag.