Sone 1:
Kr. 33,- for første time, kr. 39,- for andre time og kr. 50,- for tredje og påfølgende timer.
Avgift kl.0800 - 1800 mandag - lørdag

Sone 2:

  • Kr. 23,- pr. time.
  • Månedskort: kr. 853,-
  • Halvårskort: kr. 4.649,-
  • Årskort: kr. 7.656,-.

Avgift kl.0800 - 1800 mandag - lørdag

Beboere i sone 2 uten parkeringsmulighet på egen tomt kan søke om årskort til kr. 3.828,-.

Elbiler betaler vanlige parkeringssatser

Parkeringskortene selges på kommunes servicetorg på rådhuset. 
Månedskort kan også kjøpes på hver enkelt parkeringsautomat.
Månedskort kan også kjøpes via Easypark (sone 8140) og koster kr. 863,- (inkl. kr 10,- til Easypark).
Halvårskort i Easypark (sone 8141) koster kr. 4.699,- (inkl.kr. 50,- til Easypark).
Årskort i Easypark (sone 8142) koster kr. 7.756,- (inkl. kr. 100,- til Easypark).