Sone 1:

  • Kr. 35,- for første time
  • kr. 41,- for andre time
  • kr. 53,- for tredje og påfølgende timer.

Avgift kl. 0800 - 1600 mandag - lørdag. 

Sone 2:

  • Kr. 24,- pr. time.
  • Månedskort: kr. 890,-
  • Halvårskort: kr. 4.849,-
  • Årskort: kr. 7.985,-.

Avgift kl.0800 -1600-mandag - lørdag. 

Beboere i sone 2 uten parkeringsmulighet på egen tomt kan søke om årskort til kr. 3.992,-.

Elbiler betaler vanlige parkeringssatser

Parkeringskortene selges på kommunes servicetorg på rådhuset. 
Månedskort kan også kjøpes på hver enkelt parkeringsautomat.
Månedskort kan også kjøpes via Easypark (sone 8140) og koster kr. 900,- (inkl. kr 10,- til Easypark).
Halvårskort i Easypark (sone 8141) koster kr. 4.899,- (inkl.kr. 50,- til Easypark).
Årskort i Easypark (sone 8142) koster kr. 8.085,- (inkl. kr. 100,- til Easypark).

OBS: Slutt for parkulator/ smartpark

Veldig mange biler i Bodø bruker parkulator/smartpark til å betale parkeringsavgift, og spesielt blant firmabiler har dette vært populært. Parkulator/smartpark produseres ikke lenger, og fra nyttår vil det heller ikke være mulig å fylle på penger i brikkene. Det er altså mulig å fylle på brikkene frem til 31.12.2023, men vi tipser om at det da bør settes i nytt batteri før siste påfylling. Det finnes ingen andre slike brikker i salg, og i framtiden er det ulike apper (f.eks Easypark) som må benyttes.