På offentlige parkeringsplasser i Bodø kommune betaler elbiler samme avgift som andre biler  fra 1.januar 2021

Det er også vanlig parkeringsavgift på kommunens ladeplasser i takstsone 1. I tillegg betales det for strømmen. 

Bodø kommune har flere områder som er tilrettelagt for lading av elbiler og hybridbiler: 

  • Torvgata mellom Sjøgata og Gågata (4 plasser)
  • Kongens gate vis-a-vis "Postgården" (1 plass)
  • Plassmyra (6 plasser)
  • Kvartal 99  (20 plasser)

I tillegg til øvrige ladestasjoner er det 1 ladestajson for forflytningshemmede i Sjøgata ved Stormen bibliotek.