Tidligere var borttauing det vanligste virkemiddelet ved ulovlig parkering på private områder. Men i de tilfellet der parkeringsenheten blir forespurt om å medvirke må vi først vurdere lovligheten og nødvendigheten av tauingen.

For at vi skal tilkalle tauebil må det fylles ut søknad om fjerning av kjøretøy. Søk elektronisk her.

Dette er tidkrevende, og slike henvendelser må ofte prioriteres lavt. Bilen kan også være kjørt før tauebilen ankommer, og da må oppdragsgiveren (grunneier el.l.) betale for fremmøte av tauebilen.