Parkeringsforskriften sier at fører og eier av bilen er «solidarisk ansvarlig» for betaling av gebyret.
Det betyr at hvis den som lånte bilen din  ikke betaler parkeringsgebyret, så blir du som bileier ansvarlig for betalingen.