Ja, man kan faktisk få det. Senest 24 timer etter at et parkerings-regulerende skilt er satt opp, må fører/eier i et slikt tilfelle rette seg etter de nye bestemmelsene. I praksis betyr det at man må sjekke etter nye skilt en gang i døgnet.