Det er forbudt å stanse i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkryss.
Det er viktig å merke seg at avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller vegkanten begynner å runde.