Det er ikke tillatt å parkere nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for bussholdeplass. Det er imidlertid tillatt med av- eller påstigning når den ikke er til hinder for bussen. Av- og pålessing av varer er ikke tillatt på en bussholdeplass.