Det er ingen tidsbegrensning i loven hvis bilen ikke står i strid med noen skilt på stedet. Imidlertid er det ikke tillatt å parkere slik at bilen er til hinder for snøbrøyting eller annet arbeid på veien. Biler som står langtidsparkert vil normalt bli til hinder for snøbrøyting om vinteren, og må derfor flyttes hvis de blir innebrøytet. Uregistrerte biler kan maksimalt stå i 14 dager på offentlig veiområde.