I utgangspunktet gjelder skiltet i kjøreretningen fra der det er satt opp og fram til nærmeste vegkryss. Skiltet kan bli opphevet av andre skilt på den samme vegstrekningen.