Har du kjøpt billett på en kommunal parkeringsautomat kan du bruke billetten på alle offentlige plasser innen den samme sonen. I Bodø er det nå to avgiftssoner. En billett som er kjøpt i den «billige» sonen (sone 2) kan ikke benyttes i den «dyre» sonen (sone 1), men billett kjøpt i sone 1 kan også benyttes i sone 2.

 Sone 1:
 Kr. 30,- for første time, kr. 36,- for andre time og kr. 46,- for tredje og påfølgende timer.
 Avgift kl.0800 - 1800 mandag - lørdag

Sone 2:
Kr. 21,- pr. time.
Månedskort: kr. 780,-
Halvårskort: kr. 4.250,-
Årskort: kr. 7000,-.

Avgift kl.0800 - 1800 mandag - lørdag

Beboere i sone 2 uten parkeringsmulighet på egen tomt kan søke om årskort til kr. 3.000,-.

Elbiler betaler vanlige parkeringssatser fra 1. januar 2021.

Parkeringskortene selges på kommunes servicetorg på rådhuset.
Månedskort kan også kjøpes på hver enkelt parkeringsautomat eller via Easypark (sone 8140).
Halvårskort (sone 8141) og årskort (sone 8142) kan også kjøpes i Easypark.
Ved kjøp av kort i Easypark kommer en ekstra liten avgift.

Husk at ingen billetter kjøpt på kommunens automater kan benyttes på private parkeringsplasser.