Det er et skilt som angir grense for en sone (et område) hvor det gjelder spesielle parkeringsbestemmelser. Skiltet er plassert ved alle lovlige innkjøringsveger, og gjelder til det blir opphevet av et skilt ”slutt på parkeringssone”.  Det er derfor ikke satt opp skilt på de enkelte gatestrekningene innenfor sonen.