Nei. Forbudet gjelder på hele ”vegens konstruksjon”, og gjelder derfor også på vegskulder og i grøfta.