På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km/t er det forbudt å parkere på kjørebanen. Hvis fartsgrensen er 50 (eller lavere) er det i utgangspunktet tillatt å parkere på forkjørsveg.