Borttauing er ikke en "straff", men benyttes ved innesperringer eller når feilparkering hindrer snørydding el.l. som er varslet med skilt. Men hvis bilen hindrer brøyting kan den bli fjernet uten varsel.

Skilt som regulerer parkering trer i kraft så snart de er satt opp. For biler som allerede står på stedet gjelder det en regel som er ukjent for mange:

Parkeringsforskriften § 12: "Senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er oppsatt, må fører/eier av kjøretøyet rette seg etter de nye bestemmelsene."

Hvis man skal reise bort bør man ha avtale med noen som kan flytte bilen hvis det settes ut slike skilt, ellers risikerer man at den blir tauet bort.