Dette framgår av Politivedtektene for Bodø kommune, Kapittel IV. Renhold på offentlig sted.

Gårdeiere, og styrene i sameier og borettslag, plikter å sikre sine bygg mot takras. Istapper og taksnø må fjernes før den med knusende kraft kommer ned med tyngdekraften. Hvis ikke kan de risikere både erstatnings- og straffansvar. Det fremgår av politivedtekten for Bodø og alminnelige erstatningsregler.

Ansvaret betyr at man fortløpende må foreta kontroll, og straks sette opp midlertidige avsperringer så snart det foreligger fare, inntil en får ryddet opp og fjernet faren. Avsperringene må fjernes så snart det er ryddet opp.