Innmelding av avvik er meget enkelt ved å bruke:

Vi tar imot meldinger på vei, vann, avløp og miljø/forurensing. Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding.

Akutte hendelser, som absolutt ikke kan vente til ordinær arbeidstid meldes Salten Brann.