I første omgang feies gatene i sentrum, fra Snippen til Moloen, med Parkveien som ytre grense i sør. Senere feies øvrige gater og fortau.

Vi ber huseiere og næringsdrivende om hjelp til renhold og rydding av fortau. Strøsand kostes ned i rennesteinen, den må ikke legges i dunger på fortau, heller ikke kostes i gatesluk og sandfang.

Byteknikk kjører to skift med feiemaskinene. Det blir skiltet parkering forbudt gate for gate. Vi ber publikum rette seg etter skiltingen og annen informasjon som blir gitt til den enkelte, blant annet som sms-varsel. 

Meld om manglende gatefeiing