Med hjemmel i forskrift 16. juni 2022 nr. 1128 om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, Bodø kommune § 3 har Bird Rides Norway AS og Ryde Technology AS fått tillatelse til utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Bodø kommune i 2022 og 2023. Kontaktinformasjon til disse selskapene er som følger:  

Firma 

Telefon 

E-post 

Bird Rides Norway AS 

23 50 67 46 

hello@bird.co 

Ryde Technology AS 

67 79 26 44 

support@ryde-technology.com 

Rapportering av feilparkering 

Feilparkerte elektriske utleie sparkesykler rapporteres via appen «Feilparkering» utviklet av Nivel Regulator. Med appen kan innbyggere rapportere om elektriske sparkesykler som er feilparkert. Les mer om, og last ned, appen på Nivel AS sin hjemmeside: https://www.nivel.no/feilparkering 

Utleieselskapene får automatisk melding om at det er meldt parkeringsbrudd og kan fikse det.  Appen kan også benyttes i flere byer, herunder Bergen, Stavanger, Oslo og Sarpsborg.  

Råd og regler om bruk av små elektriske kjøretøy 

Elektriske sparkesykler, og andre små elektriske kjøretøy, er definert som liten elektrisk motorvogn. I utgangspunktet skal du følge de samme reglene som andre kjøretøy, men du har også lov til å benytte de arealene som er beregnet på syklister, og på samme vilkår som dem.  

For råd og regler om bruk av små elektriske kjøretøy, se Statens vegvesen sin hjemmeside: https://www.vegvesen.no/nn/trafikkinformasjon/trafikktryggleik/sikker-pa-elsparkesykkel/trafikkregler-for-sma-elektriske-kjoretoy/ 

Brudd på trafikkreglene er det politiet som håndhever.