Trær og busker bidrar til å gi byen vår en trivelig og lun atmosfære. Vekst ut over offentlige områder og veier kan imidlertid hindre sikt, skjule viktig trafikkinformasjon eller tvinge myke trafikanter ut i veibanen. Både bilister og myke trafikanter kan utsettes for stor fare, og menneskeliv kan gå tapt. Videre kan større kjøretøy som brøytebiler og renovasjonsbiler bli skadet eller hindret i utførelsen av sin jobb, utrykningskjøretøy kan miste verdifull tid og gatelys kan bli tildekket og ødelagt.

Bodø kommune ønsker at du som huseier selv tar ansvar for nødvendig beskjæring av egne busker og trær, og vi håper brosjyren nedenfor gir deg god informasjon før du går i gang.

Dersom du selv ikke beskjærer vegetasjon som berører offentlig vei, vil kommunen sørge for at dette utføres med hjemmel i nabolovens §12. Beskjæringen vil bli varslet på forhånd, og alt avfall vil bli etterlatt i hagen.

Brosjyren for klipp av hekk og busker finner du her (PDF, 3MB).

For spørsmål vedrørende beskjæring, ta kontakt med Bodø kommune.