En privat vann- eller avløpsledning kalles ofte for en stikkledning. Dette er en forbindelsesledning mellom bygning og kommunal hovedledning i området. 

Private stikkledninger er huseiers eiendom og ansvar. Huseier eier stikkledning fra huset til tilkoblingspunktet inkludert anboringsklave på kommunal ledning. Forholdet mellom deg som abonnent og kommunen kan du lese mer om her.

Hvem kan måle inn private vann- og avløpsledninger?

Tjenesten kan utføres av Bodø kommune ved vann og avløp Kundeservice.
Ta kontakt på mobil: 90 54 23 79 eller til Servicetorget tlf.: 75 55 50 00.
Obs! Innmålingen må gjøres på åpen grøft.

Dersom du benytter en ekstern entreprenør til å måle inn dine private vann- og avløpsledninger, så er du ansvarlig for at innmålingsdata leveres til kommunen. Det kan sendes til e-post: va_ledningskart@bodo.kommune.no  

Hva koster innmålingen?

Innmåling av private VA-ledninger som utføres av kommunen er gratis, og innmålingen vil bli registrert i Bodø kommunes Ledningskart.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss, enten på telefon: 90 54 23 79 eller e-post: va_ledningskart@bodo.kommune.no    

Servicetorget: tlf.: 75 55 50 00