En privat vann- eller avløpsledning kalles ofte for en stikkledning. Dette er en forbindelsesledning mellom bygning og kommunal hovedledning i området. 

Private stikkledninger er huseiers eiendom og ansvar. Huseier eier stikkledning fra huset til tilkoblingspunktet inkludert anboringsklave på kommunal ledning. Forholdet mellom deg som abonnent og kommunen kan du lese mer om her.

Husk at dine private vann- og avløpsledninger skal måles inn.

Alle vann- og avløpsledninger skal måles inn på åpen grøft. Enten du legger nye ledninger eller rehabiliterer de gamle skal disse måles inn. Din entreprenør kan som regel utføre denne oppgaven, hvis ikke må annen fagkyndig hentes inn.

Innmålingsdata skal leveres i GMI-, Sosi eller Sosi-GML format.

Innmålingsdata sendes til følgende e-post: va_ledningskart@bodo.kommune.no ledningsdataene registreres deretter i kommunens kart for vann og avløp.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss, enten på telefon: 75 55 50 00 eller e-post: va_ledningskart@bodo.kommune.no