En privat vann- eller avløpsledning kalles ofte for en stikkledning. Dette er en forbindelsesledning mellom bygning og kommunal hovedledning i området. 

Private stikkledninger er huseiers eiendom og ansvar. Huseier eier stikkledning fra huset til tilkoblingspunktet inkludert anboringsklave på kommunal ledning. Forholdet mellom deg som abonnent og kommunen kan du lese mer om her.

Husk at dine private vann- og avløpsledninger skal måles inn.

Alle vann- og avløpsledninger skal måles inn på åpen grøft. Enten du legger nye ledninger eller rehabiliterer de gamle skal disse måles inn. Din entreprenør kan som regel utføre denne oppgaven, hvis ikke må annen fagkyndig hentes inn.

Dokumentasjonen skal deretter sendes til Bodø kommune slik at ledningsdataene registreres i kommunens kart for vann og avløp. Data kan sendes per e-post til: va_ledningskart@bodo.kommune.no

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss, enten på telefon: 90 54 23 79 eller e-post: va_ledningskart@bodo.kommune.no    

Servicetorget: tlf.: 75 55 50 00