I Bodø kommune skal gjeldende innmålingsinstruks for vann og avløp benyttes.
Kommunen benytter innmålingsinstruks fra Powel