I Bodø kommune skal gjeldende innmålingsinstruks for vann og avløp benyttes.
Kommunen benytter innmålingsinstruks fra Powel
 

Innmålingsdata skal leveres i GMI-, Sosi eller Sosi-GML format.